Målet som mål

Målet med fotbollen måste vara målet

Att gå på och följa sporten fotboll och följa sitt favoritlag i vått och torrt och stötta spelarna, oavsett om det går hela vägen till vinst eller blir en förlust, borde vara målet med fotboll. Det ska vara kul att tillsammans känna glädjen i den laganda som genomsyras i ett lagspel, där varje person är lika mycket värd – oavsett om man är domare, målvakt, mittfältsspelare eller publik.

Det finns de som vill slåss inför, under eller i samband med en fotbollsmatch! Att våldet, eller det så kallade fotbollsvåldet/supporterkulturen som "värnar fotbollsklubbens namn", får aldrig förekomma. Tillsammans måste vi alla verka för att fotbollsvåldet inte får förekomma och agera tillsammans för att detta försvinner helt, oavsett om det är uppgjort mellan huliganer och dess ligor eller om våldet sker oprovocerat. För fotboll ska vara en upplevelserik aktivitet som alla ska kunna utöva och se på.

Anrik historia som vuxit

Fotbollen har en anrik historia och är en sport som inte härleder till det antika Grekland, utan till Kina där det anses ha sitt ursprung och i Sverige föds flera klubbar i slutet av 1800-talet. I dag är intresset för fotbollen stort och med fotbollslagens etablering har även supporterklubbar bildats och utvecklats med olika mål och syften, i enlighet med föreningslivets gängse stadgar, beslut och normer som bildats i supporterklubbens anda och inom olika subgrupper inom supporterklubben.

I takt med att fotbollen som sport har vuxit har fler intressenter etablerats – spelbolag, sponsorer, byggbolag som vill vara med och bygga nya arenor, partipolitiker som vill tycka till om fotbollsspelares och klubbars ageranden, myndighetsutövares synpunkter kring säkerhet och trygghet. Intressenterna har direkta och indirekta intressen över beslut som fattas och inte fattas av fotbollsklubbar, partipolitiker och myndighetsutövare och devisen "fotboll och politik hör inte samman" är en vision som tyvärr inte är praktisk applicerbar.

Med denna bakgrund kan man konstatera att det finns olika utgångspunkter när det gäller ansvar för en sund fotbollskultur och kommunikationen kring detta, beroende på vilken aktör man diskuterar med och vilken (öppen eller dold) agenda som aktören har.

Fotbollsvåldet allas ansvar

Alla intressenter säger, i praktiken, i officiella sammanhang (pressmeddelanden, intervjuer och vid externa arrangemang) att våld är någonting som de är emot och inte strävar att ha med i en sund fotbollskultur och att en sund fotbollskultur ska vara där alla ska vara inkluderande och en samhörighet ska finnas med. Alla intressenter säger, i praktiken, att de utifrån sina förutsättningar aktivt arbetar och verkar för att sund fotbollskultur ska råda i och vid fotbollssammanhang. När det gäller diskussion och samtal om vad sund fotbollskultur och våld är för någonting, är det viktigt att diskutera och formulera vad det i praktiken betyder, så att man diskuterar om samma sak och därmed undvika diskussioner om olika saker.

Offer för fotbollsvåldet

I Sverige avled Tony Deogan 2002 som det första offret i samband med fotbollsvåldet. Det andra offret till följd av fotbollsvåldet var en familjefar som avled i samband med den fotbollsallsvenska premiären 2014. Båda avled till följd av att bråk uppstått inom loppet av några timmar innan en fotbollsmatch och att förövarna hade haft fotbollssouvenirer på sig. Även om Deogan medvetet gått in i bråket med mål om att skada motparten, så är fysiskt våld någonting man ska förespråka och att ett dödsfall alltid ska ses som att något som man fallit offer för, även om ens agenda är att uppmuntra detta.

Många tycker till – vilka agerar?

Flera nyhetsartiklar har skrivits och publicerats till följd av att ytterligare ett offer har avlidit till följd av fotbollsvåldet och publicerats inom en rimlig tidsperiod, utifrån vad man kan begära av aktörer i artefakterna (fotbollslags samarbetspartners samt partipolitiker) och det går att analysera på många sätt för att få stopp på fotbollsvåldet och få till stånd sunda förutsättningar till att ha målet som mål.

I bland annat DN:s (nyhets)artikel belyser olika samarbetspartners om sin medverkan till klubblag (tillika företag) inom fotbollen som sport och där tar man upp utifrån ekonomiska aspekter och argument i ansvaret för sund fotbollskultur och hur samarbetspartners agerar för att det ska uppnås. Bland annat meddelar bryggeriet Åbro att de inte vill överge sponsringen (ekonomiska bidrag) till fotbollen, men de inte vet händer när deras avtal med fotbollsklubben AIK löper ut, vilket kan ses som att privata aktiebolag inte vill eller kan ta ansvar för vad människor gör i ”fotbollskulturens namn”. Folksam, ett av ledande försäkringsbolag i Sverige, har sedan några år börjat satsa på ungdomsidrott i stället för elitnivå, vilket kan ses som ett tecken för att "nuvarande generation är förlorad" och att man i stället satsar på framtida generationer.

I Expressens (debatt)artikel belyses att ansvar ligger på flera olika intressenter och att ansvaret behöver ligga på individnivå och att alla intressenter gemensamt behöver samverka för att målet om att inga fler offer ska falla ska kunna uppfyllas. Aktörerna som är partipolitiker från ett enskilt parti driver detta gör detta (troligtvis) för att få uppmärksamhet för sin politik och att få sin politik genomförd. Artikeln kan ses som att partiet tar ansvar för sin del och få ökat ethos hos allmänheten och väljarna, men hur ansvaret ska samordnas framgår dock inte av artikeln i sig.

Anton Hysen - sund fotbollsspelare
Anton Hysen – sund fotbollsspelare
Flera fotbollsspelare säger nej till fotbollsvåldet och det är bra att det finns dem som vågar och vill agera. Det gäller att alla intressenter agerar tillsammans för att nå det gemensamma målet – om att fotboll ska vara kul att spela och att se på.

Hur agerar du för att skapa ett sunt fotbollsklimat?

Skapa fotbollsglädje – stoppa fotbollsvåldet!